INTEGRITETSPOLICY – HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

INTEGRITETSPOLICY 

Swedish taste Stockholm AB med varumärket swedish taste behandlar personuppgifter för användare, kunder och medlemmar i medlemsklubb som använder våra tjänster.

Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Swedish taste Stockholm AB  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

 

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vi använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna, bearbeta dina bokningar, tjänster och individualisera kommunikationen med dig.

 

Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant. Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på denna webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa.

 

Genom att använda våra varumärkens webbplats accepterar du att vi aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att få samtycket verifierat.

 

Swedish taste Stockholm AB kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter t.ex. genom andra tekniska tjänster för webbplatsen.
Vi behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och våra underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt oss. Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor.

 

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter för olika ändamål:

  • administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna
  • bearbeta dina bokningar och beställningar av tjänsterna
  • kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse
  • diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning
  • individualisera kommunikationen med dig t.ex. genom att skapa en profil för dig och skick erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster
  • öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta
  • marknadsföra tjänster och produkter direkt till dig

Du kan ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan ska mailas till info@swedishtaste.com